Welkom bij "Le Petit Moulin", de vakantieplek op slechts één dagje rijden vanuit Nederland. 

Gastvrijheid bij
Nederlanders
in Frankrijk

Gasten
portaal

Privacy en opslag van data

Le Petit Moulin, en daarmee haar eigenaren de familie Barendse, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn: 
> Voor en achternaam; 
> Adresgegevens; 
> Email adres; 
> Telefoonnummers. 

Le Petit Moulin gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen: 
> Om met u in contact te komen; 
> Om op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen; 
> Het vastleggen van uw boekingsaanvraag; 
> Facturering. 

Hoelang wij uw persoonlijke gegevens bewaren:
> Zolang u gebruik maakt van onze diensten en de periode die wij wettelijk verplicht zijn onze administratie te bewaren.

Persoonsgegevens delen met derden:
> Le Petit Moulin verkoopt in geen enkel geval uw persoonlijke gegevens aan derden;
> Le Petit Moulin verstrekt in geen geval uw persoonlijke gegevens aan derden.

Bescherming persoonsgegevens:
> Le Petit Moulin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zal er dan ook alles aan doen om misbruik , verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan;
> De website van Le Petit Moulin is met het gerenomeerde reCAPTCHA beveiligd;
> De invoer op het webformulier veilig, herkenbaar aan het gesloten slotje in de adresbalk.

Cookies:
> De website van Le Petit Moulin maakt uitsluitend gebruik van cookies om de werking van de site optimaal te maken voor uw bezoek.   

Disclaimer

Le Petit Moulin heeft aan de samenstelling van de website veel aandacht en zorg besteed.  Wij, alsmede een ieder die zijn of haar medewerking verleend heeft bij de totstandkoming van de website, kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de website.

Er kunnen geen rechten aan de website worden ontleend. Wij verwerpen de aansprakelijkheid voor gevolgen die direct of indirect het gevolg zijn van handelen of nalaten conform de inhoud van de website.

Wanneer er, onbewust, met auteursrecht beschermde afbeeldingen, filmpjes of audiofragmenten op deze website opgenomen zijn dient u dit aan ons kenbaar te maken waarna wij per omgaande het bewuste item van onze site zullen verwijderen. Voor doorgelinkte zaken dient u daarvoor de bron te benaderen.

Wanneer er, onbewust, eigen of toegeleverd fotomateriaal op de website geplaatst wordt waarop gasten of passanten, al dan niet op foto's van derden, vastgelegd zijn die hiervoor geen toestemming hebben verleend of bezwaar hebben tegen plaatsing op onze site, dienen dit kenbaar te maken waarna we de bewuste foto van de website zullen 
verwijderen.

Het gebruik van op de website vermelde e-mailadressen is uitsluitend toegestaan voor het persoonlijk in contact komen met onze medewerkers en wij verbieden nadrukkelijk het gebruik daarvan voor het doen van mailings en het opnemen daarvan in mailinglijsten, met welk doel dan ook.

Alle rechten zijn voorbehouden. Teksten en afbeeldingen van de website mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Le Petit Moulin.

Le Petit Moulin behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment de inhoud van de website te verbeteren, aan te passen of te wijzigen.